You Like Wttak. Wttak Likes You. - Highwayman

coaching stockholm

Posted March 10, 2015, 1:24 a.m. By wttak Tags: Terapi

Jag har gått på coaching i stockholm på sista tiden; det finns mitt i centrum på två ställen. Coaching är målinriktat och syftar till att man ska nå ett visst mål som man själv får sätta upp i samförstånd med en professionell terapeut. Man får hjälp att fokusera på vilka möjligheter som finns. Coaching har varit mycket värdefullt för mig; jag behövde verkligen rikta in mig på ett visst mål och är nu i full gång att ta mig dit. De använder den metod eller de metoder som passar en. Jag tycker att alla borde prova på coaching.